plakaty

Plakaty są niezbędne, gdy chodzi o produkty lub usługi. Czy to wewnątrz, czy na zewnątrz, reklama plakatowa wzmacnia wizerunek, jak również poziom świadomości firmy, wydarzenia. Chcesz mieć wydrukowane plakaty A2 lub lub większy? W zależności od przeznaczenia oferujemy Ci szeroką gamę formatów i typów papieru.

Formaty:

Plakat Citylight: 1185 x 1750 mm
Plakat A0: 841 x 1189 mm
Plakat A1: 594 x 841 mm
Plakat A2: 420 x 594 mm
Plakat A3: 297 x 420 mm
Plakat B1: 707 x 1000 mm
Plakat B2: 500 x 707 mm

Max format jednego użytku to 1,6m x 10m.

Specjalizujemy się w szybkim (parę godzin) druku plakatów.

 

Plakaty są jednymi z najstarszych mediów reklamowych w naszej historii. Nawet w czasach przedchrześcijańskich w starożytnym Rzymie, prekursorzy dzisiejszych plakatów byli wykorzystywani do udostępniania tekstów prawnych i oficjalnych ogłoszeń ogółowi społeczeństwa. Choć z pewnością można je postrzegać jako poprzedników dzisiejszych plakatów, to jednak plakat w jego obecnym kształcie zyskał na znaczeniu dopiero dzięki Johannesowi Gutenbergowi i jego wynalazkowi sztuki drukarskiej w 1452 roku. Już w XVI i XVII wieku poszczególni kupcy, wystawcy i żonglerzy zaczęli reklamować towary, usługi i wydarzenia za pomocą plakatów, na których łączono teksty i obrazy. Wynalezienie litografii w 1796 roku przez Aloisa Senefeldersa otworzyło zupełnie nowe możliwości dla technologii reprodukcji. Od tej pory możliwe było drukowanie kolorowych i wielkoformatowych plakatów.

Wraz z początkiem industrializacji trzeba było reklamować coraz więcej towarów i usług – plakat był ulubionym medium tkackim, a pejzaż miejski wielu dużych miast nie mógł być już bez niego wyobrażony. W okresie I wojny światowej produkcja plakatów utknęła w martwym punkcie. Dopiero na początku Republiki Weimarskiej plakat powoli odzyskał swoje znaczenie, teraz przede wszystkim jako środek propagandowy dla najbardziej zróżnicowanych prądów politycznych. Cudowi gospodarczemu w latach 50. towarzyszył stały wzrost gospodarczy. Wzrost siły nabywczej doprowadził do tego, że produkty chcą być reklamowane – rozwój, który nadal trwa i znajduje odzwierciedlenie w wielu innych mediach reklamowych.

 

Dodaj komentarz