1. Konsultacje.

 • Konsultacje darmowe odbywają się wyłącznie telefonicznie, mailowo lub w siedzibie naszej firmy.
 • Konsultacje nie obejmują wykonania projektu, jedynie uzgodnienia i wykonanie wstępnej wyceny.
 • Podjęcie rozmów konsultacyjnych nie obliguje stron do zawiązania umowy realizacji omawiango zlecenia.

2. Zamówienie.

 • Jakiekolwiek prace wykonane zostaną przez naszą firmę jedynie po podpisaniu zamówienia zawierającego opis prac, termin i koszty wykonania.
 • W razie odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienie, zobowiązuje się on pokryć koszty materiałowe poniesione przez Grafito oraz cenę za wykonanie projektu, nawet jeżeli projekt nie był ujęty w wycenie zlecenia (tzw. „projekt w cenie”).
 • Podpisanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Przelewy.

 • Przelewów udzielamy po zamówieniach gotówkowych na łączną kwotę minimum 1000 zł.
 • W celu uzyskania przelewu należy przedłożyć w naszej firmie Zaświadczenie o przyznaniu NIP i nadaniu Regonu.

4. Gwarancje.

 • Grafito udziela podmiotom gospodarczym wyłącznie gwarancji na wykonane przez siebie produkty i usługi.
 • Czas gwarancji jest ustalany indywidualnie dla danego produktu bądź usługi i zwyczajowo nie przekracza roku.
 • Warunkiem realizacji gwarancji jest zwrot reklamowanego produktu oraz przedtawienie dowódu zakupu.

5. Wezwanie do zapłaty.

 • Każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty przez Grafito jest odpłatne i wynosi zgodnie z przyjętymi normami sądowymi 35 zł.
 • Doliczane są również odsetki w wysokości ustawowej.